Kurs sędziowski w Moskwie

Dzięki zaproszeniu przez Sensei Alexandra Chichvarina, Szefa Rosyjskiej Federacji KWF, nasi instruktorzy: Dorota Królak i Zbigniew Pabiszczak, mieli możliwość uczestniczyć w kursie sędziowskim, który odbył się w Moskwie. Poznaliśmy nie tylko odpowiednie procedury i właściwe zasady przeprowadzania zawodów w Karate KWF ale także praktycznie przerobiliśmy wiele niuansów związanych z samą procedurą sędziowania. Przygotowaliśmy się także do wprowadzenia w naszym klubie elektronicznego systemu wspierającego sędziowanie. Na koniec kursu nasz sensei Zbigniew Pabiszczak przystąpił do egzaminu i uzyskał międzynarodowe uprawnienia sędziowskie w karate KWF. Dzięki uprzejmości naszych Gospodarzy mogliśmy także zwiedzić kawałek Moskwy… Dziękujemy!

Share on FacebookGoogle+Email to someoneTweet about this on TwitterPrint this page